Beleid Huysvisie met betrekking tot het Corona-virus


Algemeen:

 • onze kantoren blijven vooralsnog open en de werkzaamheden gaan aangepast door.

 • wij hebben gescheiden teams gecreëerd die niet gezamenlijk aanwezig zijn op kantoor.
 • bezoeken aan ons kantoor worden individueel en uitsluitend op afspraak gepland.
 • twijfelt u over uw gezondheid, blijf dan alstublieft thuis en/of nodig ons niet uit.
 • als we elkaar ontmoeten geef dan geen hand en houdt alstublieft de geadviseerde afstand in acht van minimaal 1,5 meter.
 • we doen ons uiterste best om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven, maar deze maatregelen zullen ongetwijfeld invloed hebben op de wachttijd. We vragen uw begrip hiervoor.

Bezichtigingen:

 • bezichtigingen worden individueel gepland.
 • de bezichtingen zullen korter duren dan gebruikelijk. We adviseren u de woning te bekijken en vragen achteraf per email of telefonisch te stellen.
 • u kunt met maximaal 2 personen naar de bezichtiging komen.
 • onze medewerkers dragen handschoenen en houden zich aan de richtlijnen.

 • bij te veel animo zullen wij de procedure aanpassen en u hierover inlichten.
 • het is ook mogelijk om digitaal te bezichtigen via videobellen.

Taxaties:

 • onze taxateur houdt zich aan de richtlijnen, blijf op gepaste afstand.
 • wanneer nodig zal de taxateur u om hulp vragen.


Verkoop- en/ of aankoopgesprekken:

 • wij kunnen persoonlijk bij u langs komen als u in goede gezondheid bent.
 • mocht u het prettiger vinden, dan kunnen we videobellen en leidt u ons rond door uw woning, ook wel eens leuk!

 • aankoop-/ kennismakingsgesprekken kunnen in overleg op kantoor bij ons plaatsvinden.


Tekenen koopaktes en aanleveren documenten:

 • het tekenen van koopaktes of delen van documenten zal zo veel mogelijk digitaal plaats vinden; lukt dat niet dan plannen we een persoonlijke afspraak.


Eindinspectie en notaris:

 • de eindinspectie zal plaatsvinden met maximaal 3 personen in de woning.
 • overweeg om een volmacht af te geven aan de notaris.


Wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking.

Tot slot: Let goed op uzelf en op de mensen om u heen!